Fakturiranje i naplata

Libukom Jurdani d.o.o. obavlja djelatnost fakturiranja i objedinjene naplate za i u ime Komunalac d.o.o. Jurdani i Liburnijske vode d.o.o. Ičići.

 

Za sve upite u svezi računa komunalnih usluga, promjene matičnih podataka vlasnika/korisnika, te reklamacije istih možete kontaktirati sljedeće brojeve telefona:

505-219    i    505-218

 

ili poslati e-mail na adresu: naplata@libukom.hr

 

Radno vrijeme službe, odnosno prijem stranaka: 8:00-13:00 h / dnevni odmor 10:00-10:30 h.

 

Više na web stranicama           Libukom Jurdani d.o.o.

Blagajne

Groblje Opatija (samo za O.J. Pogrebne usluge)

 

Varljenska cesta 3

 

51410 Opatija

 

telefon: 505-100

 

Radno vrijeme: 8.00-13 h / dnevni odmor 10-10.30 h

Kontakt

Kontakt informacije

 

Komunalac d.o.o.

Jurdani 50/b

51213 JURDANI

 

OIB: 30295003016

info@komunalac-opatija.hr

www.komunalac-opatija.hr

tel: +385 51 505 201

fax: +385 51 505 298

 

Submitting Form...

Poslužitelj je naišao na grešku!

Vaša poruka je poslana!