radno vrijeme

od 7 do 15 sati  radnim danom

subotom od 7 do 15 sati (dežurna služba na groblju opatija)

nedjeljom, praznikom I BLAGDANOM ne vrše se sahrane

o.j. Pogrebne usluge

Varljenska cesta 3, opatija

tel. 051 505 100

Naša djelatnost

 • preuzimanje i prijevozi pokojnika
 • prodaja pogrebne opreme i vijenaca
 • organizacija sahrana
 • kremiranja
 • najam razglasnog uređaja
 • dodjela grobnih mjesta na korištenje
 • izgradnja grobnih mjesta
 • ostale grobljanske usluge

Virtualna šetnja

 

Gdje se nalaze naša groblja

Što učiniti

Postupak kod smrtnog sl.

Ugovaranje sahrane

Dodjela grobnog mjesta

Ekshumacije i prijenos

Uređenje gr. mjesta

Korištenje gr. mjesta

Postupak prijave smrtnog slučaja razlikuje se ovisno o tome je li osoba preminula u stanu ili bolnici.

 

Smrtni slučaj u stanu ili kući

Kada se dogodi smrtni slučaj u stanu ili kući potrebno ga je prijaviti u što kraćem roku i bez odgađanja. Smrt su dužne prijaviti osobe koje su živjele u zajednici s umrlom osobom, srodnici ili susjedi, a ako takvih nema svaka osoba koja za nju sazna.

Postupak je sljedeći:

 • Nazvati policiju (192)
 • Službene osobe pozvat će mrtvozornika
 • Mrtvozorniku je potrebno osigurati pristup preminuloj osobi, pripremiti liječničku dokumentaciju ako je preminula osoba bolovala, kao i sve matične podatke o umrloj osobi, kako bi izdao potvrdu za ukop i prijevoz
 • Nakon popunjavanja prijave o smrti, mrtvozornik izdaje dozvolu za pokop umrloga
 • Pozvati Komunalac d.o.o. - O.J. Pogrebne usluge na broj telefona 051 505 100 radi dogovora o preuzimanju umrle osobe
 • Ukoliko je pokojnik imao ugovorenu posmrtnu pripomoć tada treba ponijeti osobnu iskaznicu pokojnika
 • Sve dokumente koji se odnose na prijavu smrtnog slučaja, a koje je izdao mrtvozornik odnijeti u matični ured radi prijave i upisa pokojnika u matičnu knjigu umrlih. Činjenica smrti prijavljuje se u roku od tri dana matičaru na čijem je području smrt nastupila ili gdje je umrli nađen. Kontakt brojeve  matičnog ureda  pronaći ćete na ovom linku.
 • Obratiti se upravljaču grobljem na adresi  Varljenska cesta 3, Opatija (ured na opatijskom groblju) radi dogovora o sahrani

 

Smrtni slučaj u zdravstvenoj ustanovi

Ako smrt nastupi u zdravstvenoj ustanovi na teritoriju Republike Hrvatske potrebno je:

 • Javiti se na odjel na koji je osoba bila primljena
 • Dati sve osobne podatke o umrloj osobi kako bi se mogla izvršiti prijava matičnom uredu
 • Na bolničkom odjelu - patologiji (ne na odjelu gdje je osoba liječila) ostaviti odjeću u kojoj će pokojnik biti pokopan
 • Ugovoriti pojedinosti prijevoza, opreme i ukopa u uredu Komunalac d.o.o. - O.J. Pogrebne usluge, Varljenska cesta 3, Opatija (opatijsko groblje)

Ako se tijelo preminule osobe ne preuzme u roku od 24 sata, zdravstvena ustanova zaračunat će posebnu naknadu za svaki idući dan od propisanog roka.

Osobe koje umru u zdravstvenoj ustanovi moraju se obducirati radi utvrđivanja uzroka smrti.

Na zahtjev uže obitelji i u sporazumu s ravnateljem zdravstvene ustanove i patologom može se odlučiti da se obdukcija ne provodi.

 

Obvezna obdukcija

Obdukcija se mora provesti u sljedećim slučajevima:

 • Ako se radi o neprirodnoj smrti ili smrti nepoznatog uzroka
 • Ako smrt nastupi tijekom dijagnostičkog ili terapijskog zahvata
 • Ako smrt nastupi u roku od 24 sata od prijema osobe u zdravstvenu ustanovu
 • Ako je osoba sudjelovala u kliničkom ispitivanju lijeka ili medicinskog proizvoda, odnosno drugom znanstvenom ispitivanju u zdravstvenoj ustanovi
 • U slučaju smrti osobe čiji se dijelovi tijela mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja sukladno posebnom zakonu.

 

Iznenadna/nasilna smrt

Ako mrtvozornik ocijeni da je do smrti došlo pod sumnjivim okolnostima, odnosno da je riječ o nasilnoj smrti u svezi s kaznenim djelom, dužan je obavijestiti policiju.

Kada se radi o nagloj smrti, a uzrok joj je nepoznat, odnosno nejasan, mrtvozornik je obvezan zatražiti provedbu obdukcije te će pokojnik biti prevezen na Zavod za sudsku medicinu, a obitelj će od bolnice ili mrtvozornika dobiti potvrdu o smrti. Doktor medicine koji je obavio obdukciju obvezan je o njezinim rezultatima obavijestiti tijelo državne uprave, odnosno zdravstvenu ustanovu određenu za nadzor nad radom mrtvozornika uz dostavu pisanog nalaza o obdukciji.

 

Verziju ovog teksta za ispis preuzmite ovdje.

Za ugovaranje sahrane potrebno je osigurati sljedeće:

 

1. Grobno mjesto

1.1.) Obitelj posjeduje grobno mjesto

Prema postojećim propisima smatra se da je korisnik (osoba na čije ime je izdano Rješenje o korištenju grobnog mjesta odnosno ispostavljaju se računi za grobnu naknadu) zakupio grobno mjesto za svoju sahranu ili sahranu članova svoje obitelji. Ukoliko se traži sahrana korisnika  grobnog mjesta tada nisu potrebne posebne dozvole. Ukoliko se sahranjuju članovi obitelji tada upravljaču grobljem mora pristupiti korisnik grobnog mjesta i osobno zatražiti sahranu. Ukoliko nije u mogućnosti tada će upravljač prihvatiti i pisanu sauglasnost ovjerenu kod javnog bilježnika.

1.2.) Obitelj ne posjeduje grobno mjesto

Ukoliko obitelj ne posjeduje grobno mjesto tada će se obratiti upravljaču grobljem sa zahtjevom za dodjelu radi sahrane umrle osobe. Načelno može birati između "trajnog obiteljskog groba" za koga se plaća naknada i "općeg groba" za koga se ne plaća naknada ali  također i nije moguće formiranje obiteljskog groba (sahrana dviju ili više osoba u jednom grobnom mjestu). Rok korištenja takvih grobova je 15 godina.

Na pojedinim grobljima moguća je dodjela grobnog mjesta iz fonda "napuštenih grobnih mjesta" o čemu se treba raspitati kod upravljača grobljem.

 

2. Ukop

Postoji više vrsta ukopa, ukop u zemlju, grobnicu, grobnu nišu ili pretinac za urne. Ukop vrše radnici upravljača grobljem. Paket usluge ukopa uključuje otvaranje i zatvaranje groba (kamenoklesarku uslugu skidanja i postavljanja ploče  moguće  je obaviti i u vlastitoj režiji), iskop i zatrpavanje grobnog mjesta, zatvaranje grobne niše, postava i naknadno uklanjanje cvijeća i vijenaca.

 

3. Oprema

Opremu koja je potrebna za sahranu, a sačinjava je pogrebni sanduk, tapecirung, pogrebni znak i sve ostalo možete dobaviti kod  upravljača grobljem. Uz ovu opremu moguća je dobava cvjetnih aranžmana i vijenaca, te štampanih osmrtnica.

 

4. Muzička pratnja

Moguća je opcija ugovaranja muzičke pratnje sahrana. Moguće je birati između:

 • Klapa Nevera
 • Glazbena udruga Nokturno
 • Klapa Vinčace

 

5. Najam razglasa

Za sahrane na kojima se očekuje veći broj ljudi moguć je najam prijenosnog razglasnog uređaja. Za detalje obratite se našim službenicima u uredu.

 

6. Nosači pogrebnog sanduka

Nosači koji prenose pogrebni sanduk sa tijelom umrle osobe iz mrtvačnice do grobnog mjesta te spuštaju sanduk posebna su usluga koja nije obuhvaćena našim paketom usluga. Usluga se razlikuje ovisno o mjestu (groblju) i običajima prilikom organizacije sahrana. Preporučamo kontaktirati službenika u prijemnom uredu upravljača grobljem radi savjeta i dogovora.

 

Verziju ovog teksta za ispis preuzmite ovdje.

Uprava groblja daje grobna mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme temeljem podnesenog zahtjeva uz naknadu te o tome donosi rješenje. Dodjela grobnih mjesta vrši se prema raspoloživim ukopnim mjestima i redoslijedu pristiglih zahtjeva. Prioritet kod dodjele grobnih mjesta imaju zahtjevi u kojima se rješavaju pitanja ukopa umrlih osoba. Predstavničko tijelo lokalne samouprave može donijeti i drukčiji naputak o dodjeli grobnih mjesta na korištenje, ovisno o broju raspoloživih grobnih mjesta na pojedinim grobljima.

 

Osnova za dodjelu je podneseni Zahtjev koga možete preuzeti ovdje. Ispunjeni i vlastoručno potpisani zahtjev uz 20,00 kn biljega možete predati osobno upravljaču grobljem ili poslati poštom na adresu:

 

Komunalac d.o.o.

O.J. Pogrebne usluge

Jurdani 50/b

51213 JURDANI

 

Zahtjev se može podnijeti za postojeće grobno mjesto u kome su ukopane umrle osobe uz uvjet da je podnosilac zahtjeva u prvom nasljednom redu u odnosu na posljednju ukopanu osobu. Zahtjev se također može podnijeti radi kupovine grobnog mjesta za života. Obrazac zahtjeva preuzmite ovdje.

 

Sve zaprimljene zahtjeve upravljač grobljem evidentira upisom na listu zahtjeva te pohrani do trenutka rješavanja. U daljnjem postupanju budući korisnik će biti obaviješten pisanim putem odnosno na način koji definira u zahtjevu.

 

Uprava groblja će obustaviti ukope u grobno mjesto u slučaju spora o pravu ukopa, odnosno korištenju grobnog mjesta dok spor ne bude riješen.

 

U donjoj tablici nalazi se popis trenutno raspoloživih ukopnih mjesta specificiranih prema grobljima. Za dodatne informacije obratite se u ured na groblju.

Groblje Vrsta grobnog mjesta Napomena
Opatija Pretinci za urne
Opatija Pretinci za urne
Opatija Grobnice 4 mjesta
Volosko Pretinci za urne
Matulji Grobno mjesto u zemlji Samo za potrebe sahrana
Matulji Grobnica Samo za potrebe sahrana
Matulji Pretinci za urne
Rukavac Grobno mjesto u zemlji
Rukavac Grobnice
Rukavac Pretinci za urne
Veprinac Pretinci za urne
Veprinac Grobna mjesta u zemlji
Veprinac Grobnice
Brešca Pretinci za urne
Brešca Grobna mjesta u zemlji
Brešca Grobnice

EKSHUMACIJE I PRIJENOSI UMRLIH OSOBA

 

Ekshumacije umrlih i sahranjenih osoba vrši se temeljem podnesenog pismenog zahtjeva korisnika grobnog mjesta ili opunomoćenika, odobrenja nadležne sanitarne inspekcije i tehničkih mogućnosti (protek vremena od ukopa, godišnje doba i drugo).

Zahtjev se podnosi u pisanoj formi a uz podatke o osobama koje se ekshumiraju mora sadržavati i pripadajuće dokumente:

 1. Podatke o umrloj osobi (izvadak iz matične knjige umrlih)
 2. Dokaz o podnositelju zahtjeva (preslika osobne iskaznice, izvod iz matice rođenih, izvod iz matice vjenčanih, valjane punomoći za zastupanje i/ili sl.)
 3. Podatak (potvrda) gdje će umrla osoba biti pokopana (potvrda groblja, općine, mjesnog odbora, crkve) a ukoliko se prijenos vrši na groblja kojima upravlja naše Društvo tada nije potrebna ova potvrda
 4. Podatak – dokaz za prijevozno vozilo (preslika prometne dozvole za vozilo ukoliko ga ne prevozi naša tvrtka)
 5. Za prijevoz izvan RH suglasnost MUP-a

 

Ekshumirani posmrtni ostaci mogu se prenijeti u drugo grobno mjesto na istom groblju ili  prenijeti na neko drugo groblje. Kremiranje ekshumiranih ostataka nije moguće izvesti u RH. Posmrtni ostaci prenose se u adekvatnoj pogrebnoj opremi (sanduci, limeni ulošci, kutije i dr.) koja mora zadovoljiti propisane sanitarne uvjete.

Termin ekshumacije dogovora se sa nadležnom osobom Upravljača grobljem. Upravljač grobljem zadržava pravo odgode izvršenja ekshumacije ukoliko postoji spor oko prava korištenja grobnog mjesta ili prijenosa posmrtnih ostataka.

Uređenje grobnih mjesta, izgradnja  nadgrobnog uređaja

 

Radovi na grobnom mjestu mogu se započeti nakon prijave upravljaču grobljem.

 

Prijava je obvezna za sljedeće radove:

 • Izgradnja nadgrobnog uređaja
 • Rekonstrukcija postojećeg nadgrobnog uređaja
 • Svi radovi koji izlaze izvan gabarita postojećeg nadgrobnog uređaja (vertikale nadgrobnog uređaja)
 • Postava aplikacija na nadgrobni uređaj koji su izvan uobičajenih dimenzija

 

Prijava nije obvezna za sljedeće radove:

 • Postava aplikacija na grobno mjesto (vaza, feral)
 • Čišćenje ili zamjena manjih dijelova nadgrobnog uređaja uz uvjet da se ne mijenjaju ukupni gabariti

 

Prijavu radova podnosi korisnik odnosno svi korisnici ukoliko grobno mjesto ima više korisnika. Prijava mora sadržavati:

 1. Ime i prezime, adresu i OIB korisnika grobnog mjesta
 2. Oznaku grobnog mjesta (sadržava podatke: groblje, oznaku polja, reda
 3. Podatke o ovlaštenom izvođaču radova (podaci o tvrtki ili obrtniku koji izvodi radove)

 

Uz opće podatke potrebno je dostaviti i skicu ugovorenih radova izrađenu u mjerilu 1:20 sa prikazom planiranih radova te dimenzija nadgrobnog uređaja. Uobičajeno je da skicu ugovorenih radova izradi tvrtka odnosno obrtnik prilikom ugovaranja radova. Primjer izgleda skice možete pogledati na ovom linku.

 

Upravljač grobljem će nakon pregleda na licu mjesta izdati Odobrenje za radove što je uvjet za započinjanje radova na groblju. Ukoliko bi se radovi započeli prije izdavanja Odobrenja za radove upravljač grobljem ima pravo prekinuti započete radove.

Za izdavanje odobrenja plaća se cjenikom propisana naknada.

Pravo na korištenje grobnog mjesta ostvaruje se temeljem Rješenja o pravu korištenje odnosno Ugovora o pravu korištenja (za korisnike koji su pravo korištenja stekli u periodu do 1998. godine). Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji. Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni ukop i drugim osobama. Nakon smrti korisnika grobnog mjesta korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

 

NASLJEĐIVANJE PRAVA KORIŠTENJA

U slučaju smrti korisnika grobnog mjesta njegovi nasljednici prijavljuju između ostale materijalne i nematerijalne imovine i pravo korištenja grobnog mjesta, odnosno nadgrobni uređaj. Prilikom prijave u ostavinskom postupku potrebno je priložiti potvrdu o pravu korištenja grobnog mjesta koju na zahtjev nasljednika izdaje upravljač grobljem. Potvrda sadrži podatke o korisniku i grobnom mjestu.

Nakon provedenog postupka osoba ili osobe koje su naslijedile pravo korištenja dužne su odmah dostaviti presliku rješenja o naslijeđivanju radi promjene podataka.

Ukoliko je evidentirani korisnik grobnog mjesta umrla osoba Upravljač grobljem ima pravo obustaviti sve radnje vezane za grobno mjesto (daljnje sahrane, izdavanje dozvole za građenje i drugo) dok se ne riješi pravo korištenja grobnog mjesta i prijenos na živuću osobu.

 

USTUPANJE PRAVA KORIŠTENJA

Korisnik može korištenje grobnog mjesta ugovorom ustupiti trećim osobama. Ugovor o ustupanju tog korištenja ovjeren od strane Javnog bilježnika (originalni primjerak) mora se dostaviti upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik. Oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu smatraju se nekretninom pa, stoga, ako se uz ustupanje grobnog mjesta prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme, odnosno uređaja groba novi korisnik grobnog mjesta dužan je priložiti ugovor o ustupanju (darovni ili kupoprodajni ugovor) ovjeren kod Javnog bilježnika. Za ugovore ovjerene prije 21.7.2017. godine potrebno je uz navedeno dostaviti i potvrdu o plaćenom porezu na promet nekretnina. Za prijenos prava korištenja po osnovi ugovora plaća se cjenikom propisana naknada.

 

Oprema

Cvjetni aranžmani

Propisi i pravilnici

Kontakt

Kontakt informacije

 

Komunalac d.o.o.

O.J. Pogrebne usluge

Varljenska cesta 3

51410 OPATIJA

 

OIB: 30295003016

 

pogrebne-usluge@komunalac-opatija.hr www.komunalac-opatija.hr

tel: +385 51 505 100

fax: +385 51 505 103

 

dežurna služba za preuzimanje umrlih

051 505 100

Submitting Form...

Poslužitelj je naišao na grešku!

Vaša poruka je poslana!