Kalendar

odvoza komunalnog otpada Općine Matulji

za 2022. godinu

Kalendar

odvoza komunalnog otpada Grada Opatije

za 2022. godinu

Kalendar

odvoza komunalnog otpada Općine Mošćenička Draga

za 2022. godinu

Kalendar

odvoza komunalnog otpada Općine Lovran

za 2022. godinu

O.J. Odvoz

Organizacijska jedinica Odvoz obavlja poslove prikupljanja i prijevoza komunalnog otpada sa područja Liburnije i zaleđa. Također i poslove uklanjanja automobilskih olupina, čišćenje divljih deponija, deložacije i sve ostale poslove prema nalozima jedinica lokalne samouprave i ostalih pravnih i fizičkih osoba.

Komunalni otpad

 

 • Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.
 • Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.
 • Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz  ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.).
 • Problematični komunalni otpad je opasni otpad koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra za vrijeme dok se nalazi kod proizvođača tog otpada

 

 

Krupni (glomazni) komunalni otpad

Obrazac za preuzimanje glomaznog otpada

Gdje se odlaže krupni (glomazni) komunalni otpad

 

Korisnici sa područja Općine Lovran i Općine Mošćenička Draga, te korisnici sa područja MO Dobreć, MO Oprić i MO Ika mogu svoj krupni komunalni otpad odložiti u Reciklažnom dvorištu Lovran.

 

Korisnici sa područja Općine Matulji i područja Grada Opatije krupni komunalni otpad odlažu u Reciklažnom dvorištu Matulji, Jurdani 50/b

Što je sve krupni komunalni otpad?

 

Popis tvari koje čine krupni komunalni otpad:

1. Kupaonska oprema - kada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.) tuš kada, sauna kada za djecu) , kupaonski ormar i police, zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša), umivaonik, toalet i bide (školjka i daska), slavina za vodu, nosač tuša, i crijevo za tuš, stalak za ručnike i sl., ogledalo

2. Stvari za djecu - krevet za dijete, stolica i hodalica za dijete, veće igračke, dječja kolica, auto sjedalica za dijete

3. Podne obloge - tepih, laminat, linoleum, parket, krzno i sl.

4. Namještaj - ormar, komoda, ladičar, vitrina, noćni ormarić i sl., polica (npr. ugradbena, samostojeća, zidna i sl.), stol (npr. radni, za računalo, kuhinjski, za blagovaonu, toaletni i sl.), stolac, klupa, barska stolica, zidni/stolni sat većih dimenzija, daska kod uzglavlja kreveta, stalak (stolni, zidni za npr. tv/hi-fi), fotelja, naslonjač, krevet, tabure, madrac, nadmadrac, podnica kreveta, okvir za sliku većih dimenzija, prozorske zaštitne rešetke i grilje, sobne pregrade

5. Kuhinjska oprema - kuhinjski elementi (ugradbeni, samostojeći i dr.), sudoper, radna površina, šank

6. Vrtna oprema - ograda i vrata, vrtni namještaj, vrtni alat, strojevi za vrt (vrtna kolica, kosilica i sl.), sjenica za vrt (rastavljena na dijelove dimenzija pogodnih za prijevoz), drvo (izrezano na dimenzije pogodne za prijevoz), posuda (za npr. cvijeće) i postolje/nosač većih dimenzija, vrtni ukrasi većih dimenzija, vrtna klupa, crijevo za vodu, oprema za razvođenje vode te posude za zalijevanje bilja, ljuljačka, suncobran i stalak za suncobran, sklopivi bazen, roštilj

7. Ostali glomazni otpad - rolete, žaluzine, tende i sl., ljestve i samostojeće stepenice, zavjese i nosači, zavjesa, vrata (npr. sobna, ulazna i dr.), staklo (okno), prozor, prozorski okvir, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, i sl.), sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju (bicikl, daska za jedrenje/jahanje na valovima, kajak, kanu, pedalina i sl.), radijator, kante i posude većih dimenzija, tapete, daska za glačanje, okvir za sušenje rublja

 

Nije dozvoljeno u kontejnere odlagati:

 • Građevinski otpad poput šute, cigle, kamena, građevinskih pločica, građevinskog ljepila, stiropora i slično
 • Problematični otpad poput akumulatora, baterija, lijekova i slično
 • Opasni otpad, sve vrste opasnog otpada
 • Tekući otpad
 • Lešine životinja
 • Pepeo
 • Zeleni otpad i granje
 • Električni i elektronski otpad

 

Kako se odlaže krupni komunalni otpad

Krupni (glomazni) komunalni otpad mogu korisnici, fizičke osobe odložiti u reciklažnom dvorištu bez plaćanja naknade . U okviru javne usluge preuzimanja komunalnog otpada korisnici, fizičke osobe  imaju mogućnost predaje glomaznog otpada na potrošnom mjestu bez plaćanja naknade do količine od 3 m3 jednom godišnje. Za količine preko 3 m3 plaća se naknada prema cjeniku. Usluga se može ostvariti ispunjavanjem i predajom Obrasca za preuzimanje glomaznog otpada.

Korisnici pravne osobe plaćaju naknadu za zbrinjavanje glomaznog otpada prema cjeniku.

 

Za sve informacije obratite se na telefon 505 225, e-mail:  usluga@komunalac-opatija.hr  ili osobno na adresi Jurdani 50/b, Jurdani.

Reciklažna dvorišta

Reciklažno dvorište nalazi se na adresi Cesta za Lovransku Dragu bb, Lovran (iznad lovranskog groblja) - kontakt telefon 051 564 765.

 

Radno vrijeme je:

ponedjeljak, srijeda i petak od 07:00 do 15:00 sati (pauza 10:00 do 10:30 sati).

utorak i četvrtak od 10:00 do 18:00 sati (pauza od 13:00 do 13:30 sati).

subotom, nedjeljom, praznicima  i blagdanima zatvoreno.

 

U Reciklažnom dvorištu Lovran otpad mogu odlagati korisnici sa područja Općine Lovran, Općine Mošćenička Draga te MO Dobreć, Oprić i Ika. Pri korištenju usluge potrebno je predočiti posljednji primljeni račun za komunalnu uslugu zbrinjavanja otpada te osobnu iskaznicu.

Glomazni komunalni otpad građani mogu dopremiti na reciklažno dvorište  osobnim vozilima (putničko, dostavno, teretno ili terensko vozilo u vlasništvu ili najmu korisnika - fizičke osobe).

Glomazni komunalni otpad dovezen gospodarskim vozilima (vozila u vlasništvu tvrtke ili obrta) smatra se produktom poslovne djelatnosti pa se stoga zaračunavaju troškovi zbrinjavanja otpada prema cjeniku. Cjenik možete pogledati ovdje.

 

Pravilnik o načinu rada Reciklažnog dvorišta Matulji.

 

Reciklažno dvorište nalazi se na adresi Jurdani 50/b, Jurdani (poslovna zona Komunalac d.o.o. Jurdani) .

 

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda i petak od 07:00 do 15:00 sati (pauza 10:00 do 10:30 sati).

utorak i četvrtak od 10:00 do 18:00 sati (pauza od 13:00 do 13:30 sati).

subotom, nedjeljom, praznicima  i blagdanima zatvoreno.

 

U Reciklažnom dvorištu Matulji otpad mogu odlagati korisnici sa područja Općine Matulji i Grada Opatije. Pri korištenju usluge potrebno je predočiti posljednji primljeni račun za komunalnu uslugu zbrinjavanja otpada te osobnu iskaznicu.

Reciklažno dvorište Općine Lovran

Reciklažno dvorište Općine Matulji

 

Bez naknade korisnici mogu odložiti na reciklažnim dvorištima:

 • elektronički otpad
 • akumulatore
 • žarulje
 • fluorescentne cijevi
 • stare lijekove
 • otpadna motorna i jestiva ulja,
 • zauljenu ambalažu
 • ambalažu onečišćeua opasnim tvarima (boje, lakovi i sl.)
 • papir i karton
 • plastiku
 • staklenu i metalnu ambalažu
 • ravno staklo
 • limenke
 • stiropor
 • stare baterije
 • PET-boce
 • PE-folije
 • zeleni otpad
 • otpadne gume bez naplatka
 • glomazni (krupni) komunalni otpad

Mobilno reciklažno dvorište Općine M. Draga

Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odlaganju posebnih komponenti komunalnog otpada, i to:

 • Papir i karton
 • Ambalaža od plastike, metala i tetrapak
 • Metalna ambalaža pod tlakom (sprejevi)
 • Ambalaža od opasnih tvari
 • Ambalaža od stakla
 • Odjeća i tekstil
 • Toneri
 • Sitni EE otpad
 • Baterije
 • Lijekovi

Mobilno reciklažno dvorište namijenjeno je odlaganju otpada korisnicima isključivo sa područja Općine Mošćenička Draga. Trenutno se nalazi na lokaciji Aleja Slatina u Mošćeničkoj Dragi (na mapi).

Letak namijenjen korisnicima mobilnog reciklažnog dvorišta možete preuzeti ovdje

Klikni na kartu za prikaz!

Reciklabilni otpad

Odlaganje korisnog otpada-papira, plastike, tekstila

Papir

Papir se odlaže  u spremnike namijenjene odlaganju reciklabilnog otpada. Dozvoljeno odlaganje sljedećih vrsta papira:

novinski papir, časopisi, prospekti, knjige, katalozi, pisma, pisaći papir, bilježnice, kutije od kartona, bez ikakvih dodatnih otpadnih tvari, papirnate i kartonske vrećice.

Ne smije se odlagati: foto papir, indigo papir, ugljeni papir, prljavi ili zauljeni papir, masni papir, plastikom obložena kartonska ambalaža.

 

 

Recikliranje papira je jedan od najstarijih postupaka reciklaže. Recikliranjem papira smanjuje se potreba za sječom šuma, a uvelike se smanjuje potreba za električnom energijom za proizvodnju papira čime se  smanjuje i zagađenja zraka i vode. Reciklirani papir se proizvodi od 80 do 100% starog papira, a ekološki papir proizvodi se iz 100% starog papira.

PLASTIKA

Što je plastika?

Plastika je jedan od najčešće korištenih materijala. Sintetički je materijal koji se prvi put pojavljuje u 19. stoljeću. Koristi se za pakiranje različitih  proizvoda, ambalažu za hranu i piće, za proizvodnju igračaka a sastavni je dio električnih uređaja, računala, namještaja i drugih predmeta.

Plastika se proizvodi od nafte, koja je neobnovljiv resurs. Iako je nezamjenjiva u suvremenom životu, plastika je problem kada postane otpad. Ukoliko se odvojeno sakupi i reciklira, u tom procesu se štede prirodne sirovine i energija za proizvodnju. Kada bi se sva naša plastika reciklirala, uštedjeli bismo četvrtinu prostora na deponiju i značajne količine nafte.

 

Korisne vrste plastike koje se odvajaju:

 • Polietilenske (najlonske) vrećice, folije, filmovi, mjehurasta (blister) ambalaža koja može imati i oznake: PE-HD, PE-LD, PP
 • Boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje (koja ne sadrže opasne tvari), kozmetike, lijekova (osim citostatika, jer su sadržavale opasnu tvar), prehrambenih proizvoda i sl., a koje mogu imati i oznake: PE-HD, PE-LD, PP
 • Čaše i posude od jogurta, sira i sl. koje mogu imati i oznake: PS, P
 • Pjenasta ambalaža od koje su izrađeni podlošci za prehrambene proizvode, zaštitna ambalaža za razne prehrambene proizvode od stiropora koja može imati oznaku EPS
 • Ostali proizvodi od plastike: čepovi, plastični tanjuri, pribor za jelo i sl., koji mogu imati oznake: PE-HD, PP, PVC, PS, PET

Vrste plastike koje se ne odvajaju:

 • Plastična ambalaža od motornih ulja, pesticida, kiselina i sl.
 • Ambalaža od sredstava za čiščenje
 • Bezbojna čista folija od PE-LD (polietilena),
 • Ostali otpad, neoprana i nečista plastična ambalažu

 

Na koji se način odlaže plastika?

Korisnici usluge koji posjeduju posude za odvojeno odlaganje komunalnog otpada korisnu plastičnu ambalažu odlažu u posudu za korisni otpad (poklopac boje magenta).

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKSTIL, ODJEĆA, OBUĆA

Posebno se odlažu sljedeće vrste otpada:

 

 • Odjeća (muška, ženska, dječja)
 • Obuća (muška, ženska, dječja)
 • Posteljina (jastuci, jastučnice, pokrivači, platno, ručnici, krpe...)
 • Remeni, marame, šalovi, kape, torbe
 • Obuća

 

Nije iskoristivo:

 •  Mokra i prljava, pljesniva odjeća i obuće

 

Otpad se odlaže u spremnike u reciklažnim dvorištima.

Recikliranje tekstila

 

Zašto se potruditi?

Prepostavlja se da je više od milijun tona tekstila bačeno na odlagališta svake godine. Većina te količine potječe iz domaćinstava. Tekstil čini oko 3% sadržaja kante za otpatke. Barem 50% tekstila koji se baca pogodan je za reciliranje, pa ipak, količina tekstilnog otpada koji se ponovo upotrijebi ili reciklira na godišnjoj razini iznosi tek oko 25% od ukupnog tekstilnog otpada.

Iako većina tekstilnog otpada potječe iz domaćinstava, tekstilni otpad se pojavljuje i u procesima tvorničke prizvodnje vlakana, proizvodnje odjeće te u prodajnoj industriji. Nazivamo ga post-industrijskim otpadom, suprotno od post-potrošačkog otpada koji završava na buvljacima i u dobrotvornim

rgovinama. Zajedno predstavljaju veliki potencijal za ponovno iskorištavanje i recikliranje.

Ponovno iskorištavanje i recikliranje pružaju i ekološke i ekonomske dobrobiti. Ponovnim iskorištavanjem tekstila:

 • smanjuje se potreba za površinama odlagališta otpada. Tekstil predstavlja osobit problem na odlagalištima budući da se sintetički proizvodi ne razlažu, dok se vuneni odjevni predmeti razlažu ali proizvode metan koji pridonosi globalnom zatopljavanju;
 • smanjuje se pritisak na netaknutu prirodu;
 • pridonosi se balansiranju ekonomije budući da se uvozi manje materijala za naše potrebe;
 • rezultira s manje zagađenja i uštedama energije budući da se vlaknasti materijali ne moraju transportirati izdaleka.

Kad bi svatko u Velikoj Britaniji kupio jedan korišten vuneni odjevni predmet na godinu, to bi uštedjelo 371 milijun galona vode i 480 tona kemijskih bojila.

Ponovnim korištenjem materijala izbjegavaju se mnoga zagađenja i energetski zahtjevni procesi potrebni za proizvodnju tekstila od sirovih materijala uključujući:

 • ušteda potrošnje energije kod procesuiranja, jer se predmeti ne moraju ponovo bojati ili tretirati;
 • manje tekućeg otpada, za razliku od sirove vune, jer nije potrebno detaljno ispiranje velikim količinama vode;
 • smanjena potreba za bojama i fiksatorima te smanjenje problema koje uzrokuje njihova upotreba u proizvodnji.

Kako, što i gdje u recikliranju tekstila

Većina post-potrošačkog tekstila se trenutno prikuplja preko dobrotvornih udruga. Neke dobrotovorne udruge sortiraju prikupljeni materijal i prodaju ga veletrgovcima u određenom sektoru. Preko 70% svjetske populacije koristi već upotrebljavanu odjeću. Dio post-industrijskog otpada se reciklira na mjestu proizvodnje, obično u prozivodnji niti i vlakana. Ostatak, osim što se ne odlaže na otpad ili šalje na uništavanje, šalje se veletrgovcima.

 

Što možete učiniti:

 • Odnesite vašu nošenu odjeću u banku tekstila ili sličnu organizaciju. Druga opcija je da odjeću odnesete u lokalno dobrotvorno društvo;
 • Dajte staru odjeću za prodaju na buvljacima;
 • Kupujte već korištenu odjeću - često možete naletjeti na vrlo zanimljive predmete! Ukoliko kupujete u dobrotvornim dućanima, to će biti korisno i za društvo;
 • Kupujte stvari za koje je izgledno da ćete ih nositi dugo vremena - strastveni sljedbenik mode može biti i ekološki osvješten ukoliko pažljivo odabire;
 • Potražite reciklirane komade među odjećom koju kupujete. To bi trebalo biti označeno na ektiketi, iako može biti i nekonvecionalno označeno. Neki proizvođači uvijek ni ne oglašavaju reciklirani sadržaj;
 • Kupujte platnene krpe umjesto papirnatih ručnika jer se mogu više puta upotrijebiti.

 

Izvor teksta web stranica Humananova

ZELENI OTPAD, KOMPOSTIRANJE

Zeleni otpad / otpad iz vrtova najbolje je zbrinuti na način da se kompostiranje provodi u sklopu samog vrta u kojem je otpad nastao, pri čemu dobijete visoko kvalitetno gnojivo za vrt.

 

Zeleni rezani otpad korisnici svih skupina mogu zbrinuti i na jedan od slijedećih načina:

- do količine od najviše 3 m3 (za korisnike na području Općine Matulji 2 m3) mogu se dopremiti dva puta godišnje, na proljeće i jesen, i predati u reciklažnom dvorištu bez naknade,

- moguće je dogovoriti preuzimanje zelenog otpada zapakiranog u crne vreće od 100 litara i to maksimalno 15 vreća, po cijeni iz cjenika davatelja javne usluge, a temeljem pisanog ili telefonskog zahtjeva korisnika usluge.

- moguće je dogovoriti s davateljem usluge preuzimanje većih količina zelenog rezanog otpada i to za iznos temeljem cjenika davatelja javne usluge

 

Odvoz unaprijed morate dogovoriti na telefon 051 505-225, gdje ćete dobiti i sve dodatne informacije.

Kako do vlastitog komposta?

Biootpad je otpad od ostataka hrane, vrtnog i zelenog otpada i čini oko trećinu ukupnog kućnog otpada, a vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Najbolje je da se biootpad kompostira na mjestu njegovog nastanka. Kompostiranje je najstariji i najprirodniji način recikliranja otpada. To je postupak koji podrazumijeva aerobnu razgradnju biootpada pri čemu nastaju ugljični dioksid, voda, toplina i kompost, kao konačni produkt, i to za samo nekoliko mjeseci. Kompost hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu i pogoduje rastu korjenitog bilja. Kompostiranje otpada je jedan od načina kako se pojedinac može zalagati za očuvanje okoliša. Kompostirati možete u vlastitom vrtu u kućnom kompostištu, tako što ćete kompostirati voće, povrće, vrećice za čaj, ostatke kave, kao i lišće te otpad iz vrta. Kompost je vrijedno gnojivo i smanjuje količinu otpada na odlagalištima. Kompostiranjem jedna tročlana obitelj može smanjiti emisiju stakleničkih plinova za više od osmine tone godišnje. Kompostiranje možete vršiti u posudama za individualno kompostiranje ili kompostanama u vlastitoj izradi. Može se izgraditi od drva, žice ili cigle. Prednost kompostera u vlastitoj izvedbi je taj da njegovu veličinu možemo prilagoditi potrebama.

 

Za kompostiranje je potrebno:

 • prostor (nekoliko četvornih metara u vrtu u hladovini)
 • daske, cigle ili mreža za izradu spremnika
 • lišće ili neko pokrivalo (npr. toptex)
 • alat potreban za kompostiranje (škare, lopata, vile, rukavice)

 

Što kompostiramo:

 • kuhinjske otpatke (ostaci kruha, ljuske od jaja, talog od kave i čaja, filter vrećice čaja, kore voća i povrća, listovi blitve, salate...)
 • vrtni i zeleni otpad (lišće s drveta, suho granje, kora od drveta, oresci živice, trava, korov, uvelo cvijeće, zemlja iz lonaca za cvijeće, otpalo voće, ostaci povrća)
 • ostale otpatke (slama, piljevina, kosa, dlaka, božićna drvca, male količine papira, papirnate maramice)

 

Što ne kompostiramo:

Dugotrajno razgradljive i toksične materijale (otrovi), ostatke mesa i ribe, kosti, kožu, mlijeko i mliječne proizvode, ulje, masti, plastike, metal, staklo, gumu, limenke, baterije, alu folije, plastičnu ambalažu, novinski papir i časopis u boji, papirnate pelene, pepeo od ugljena, bolesne biljke, glinu, izmet životinja, lakirano i obojeno drvo, kemijske preparate i lijekove.

 

Postupak kompostiranja:

 1. Sakupiti za kompostni materijal, potrebno je pripremiti dvije vrste biootpada: usitnjeni biootpad bogat dušikom (pokošena trava, kuhinjski biootpad, otpad iz vrta itd.) i usitnjeni biootpad bogat ugljikom (usitnjeno drvo, slama, lišće, drveni pepeo, itd.)
 2. Usitniti sav organski biološki materijal za pripremu komposta treba usitniti na komadiće veličine palca, kako bi mikroorganizmi imali što veću površinu na kojoj mogu djelovati.
 3. Odložiti materijal treba složiti na gomilu, u drveni, žičani ili u cigleni spremnik ili pak u plastični komposter (posudu za kompostiranje). Prva kompostna hrpa slaže se prema dolje prikazanom crtežu (u štampanim uputama koje možete preuzeti u linku dolje), a radi optimalnog prozračivanja.
 4. Pokriti kompostnu gomilu je neophodno zaštititi od svjetla i vremenskih utjecaja prekrivačem ili poklopcem (toptex pokrivalom, lišćem)
 5. Preokrenuti po isteku 4-6 tjedana, masu ponovo dobro izmiješati i vratiti na hrpu. Pri tome, neophodno je provjeriti vlažnost kompostnog materijala. Vlažnost provjeravamo tzv. "metodom knedle". U šaku se uzme kompostni materijal i lagano stisne. Ako iz šake teče tekućina, previše je vode. Ako se u stisnutoj šaci ne osjeća vlažnost, vode nedostaje. Kada materijal u šaci ostane zbijen u grudi, vlažnost je primjerena.
 6. Prosijati nakon 6 mjeseci kompost se može koristiti za prihranu biljaka. Nakon 9-12 mjeseci kompost se može koristiti za neposrednu sadnju cvijeća ili za uzgoj presadnica cvijeća i povrća.

 

Gotovi kompost ima miris po šumskoj zemlji.

 

U kojem se periodu upotrebljava kompost u vrtu?

U proljeće i jesen, kada je zemlja još topla, kompost obogaćuje život u zemlji. Kad bi se dodavao ljeti postao bi presuh, a zimi je prehladno.

 

Što učiniti kada sve ne ide po planu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štampane upute preuzmite ovdje.....

ProblemRješenje
Kompostna hrpa smrdiNedostaje kisika ili ima previše dušika. Preokrenite hrpu kako biste omogućili prozračivanje i dodajte suhog materijala da upije vlagu (suho lišće).
Otpad se ne razgrađujeStrpljivo! Za proizvodnju zrelog komposta potrebno je otprilike godinu dana.
Hrpa je presuhaPošpricajte hrpu vodom no pazite da pri tome ne pretjerate.
Hrpa je prevlažnaPreokrenite hrpu i dodajte materijal koji će upiti suvišnu vlagu (piljevina, suho lišće)
Hrpa privlači kukceKukci imaju važnu ulogu u kompostiranju.No, ukoliko se pojačano skupljaju muhe, možda u hrpi ima mesnih otpadaka koje treba izbjegavati!
Također preporučljivo je otpatke povrća i voća prekriti tankim slojem zemlje ili lišća.

Želite kompostirati u domaćinstvu?! Ispunite anketu, preuzmite je ovdje .

ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD

Električni i elektronički otpad (EE otpad) spada u posebne kategorije otpada (PKO). Sadržava vrijedne metalne i nemetalne sirovine koje se dobiju materijalnom oporabom (recikliranjem), a mogu se koristiti i u energetske svrhe. Izdvajaju se i dijelovi koji se koriste za ponovnu uporabu.

 1. Kategorije električne i elektroničke opreme:
 2. Veliki kućanski uređaji
 3. Mali kućanski uređaji
 4. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
 5. Oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče
 6. Rasvjetna oprema
 7. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)
 8. Igračke, oprema za razonodu i sportska oprema
 9. Medicinski proizvodi (osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda)
 10. Instrumenti za praćenje i kontrolu
 11. Automatski samoposlužni uređaji

 

Sakupljanje

Sakupljanje EE otpada sastoji se od prikupljanja, razvrstavanja i privremenog skladištenja u svrhu prijevoza na obradu.

Za posjednika EE otpada zbrinjavanje je potpuno besplatno. Ovlaštene tvrtke sakupljači ili njihovi ovlašteni podsakupljači preuzet će EE otpad od posjednika i zbrinuti ga na siguran način.

Sakupljač EE otpada je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom  ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja EE otpada. Obvezan je od posjednika preuzeti EE otpad u cijelosti, bez naplate i unutar 20 dana od poziva i predati ga obrađivaču.

Posjednik EE otpada otpad može zbrinuti bez plaćanja naknada na sljedeći način:

 1. Pozivom na besplatni telefonski broj, na e-mail, slanjem SMS poruke ili prijavom preko WEB portala, u  kategoriji i vrsti EE otpada (kućanstvo, registrirane osobe)
 2. Povrat EE otpada prodavatelju po načelu „jedan za jedan“, za posjednika iz kućanstva, za kategorije 1. do 6.
 3. Povrat žarulja prodavatelju koji u prodajnom programu ima žarulje (halogene, fluorescentne i ostale vrste štednih žarulja) za posjednike iz kućanstva, bez naknade i obveze kupnje
 4. Povrat prodavatelju EE otpada vanjskih dimenzija do 25 cm, čija trgovina ima veću prodajnu površinu od 400 m2, za posjednike iz kućanstva, bez naknade i obveze kupnje
 5. Samostalnim odlaganjem EE otpada u sakupljačke centre. Adrese sakupljačkih centara nalaze su po mjestima pojedinih županija/Gradu Zagrebu a zajedno sa kontaktima ih možete pronaći ovdje.
 6. Samostalnim odlaganjem putem organiziranih sakupljačkih akcija od strane ovlaštenih sakupljača, sukladno zakonskim odredbama

Napomena: EE otpad sakupljaju ovlašteni sakupljači odvojeno od komunalnog otpada i ostalih vrsta otpada i od krupnog otpada!

 

Ovlašteni sakupljači u sustavu gospodarenja EE otpadom kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:

 • Tvrtka METIS d.d.,  51227 Kukuljanovo, Kukuljanovo 414, ovlašteni sakupljač 1. kategorije EE otpada za Primorsko-goransku županiju, Istarsku županiju  i Ličko-senjsku županiju.
 • Tvrtka Flora VTC d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska 5, ovlašteni sakupljač 1. do 10. kategorije EE otpada za cijelu Republiku Hrvatsku.

            Kontakt: pozivom na besplatan broj 0800 444 110, SMS: 098 444 110, www.eeotpad.com, e-mail: prijava@eeotpad.com

 

 • Tvrtka CE-ZA-R d.o.o., 10090 Zagreb, Josipa Lončara 15, ovlašteni sakupljač 1. kategorije EE otpada za Grad Zagreb, Zagrebačku županiju i Krapinsko-zagorsku županiju.

            Kontakt: pozivom na besplatan broj 0800 02 04, www.cezar-zg.hr , e-mail: info@cezar-zg.hr

 

*Izvor podataka - stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

POSEBNE KATEGORIJE OTPADA

 

Više o posebnim kategorijama otpada možete pročitati na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Odlagalište otpada Osojnica

Odlagalište Osojnica bilo je u funkciji je od 1968. godine do kraja 2017. godine kada je službeno zatvoreno. Na odlagalištu je do sada odloženo oko  550.000 m3 otpada. Odlagalištem gospodari Komunalac d.o.o. Jurdani.

Odlagalište se nalazi izvan vodozaštitnih područja, na lokaciji sjevernoistočno od naselja Kućeli, na koje se dolazi skretanjem sa ceste Jušići - Rukavac, kod ex Javora. Najbliže naselje je Ivanići, udaljeno oko 700 m zračne linije.

Odlagalište je ograđeno visokom žičanom mrežom, nalazi se pod video nadzorom i nadzorom dežurnih radnika 24 sata dnevno.

Na odlagalištu će tijekom 2019. godine započeti radovi na sanaciji. Nakon provedene sanacije odlagalište se neće koristiti za gospodarske djelatnosti.

Klikni na kartu!

Za pravne osobe

UPUTE ZA POSTUPANJE SA OTPADOM PRAVNIH OSOBA

 

Komunalac d.o.o. Jurdani je davatelj javne usluge preuzimanja miješanog i biorazgradljivog otpada i usluga povezanih sa tom javnom uslugom na području Liburnije i zaleđa. Obzirom da se preuzimanje ambalažnog (karton, staklena, plastična i metalna ambalaža) i proizvodnog otpada od pravnih osoba ne smatra uslugom povezanom sa javnom uslugom već zahtijeva posjedovanje dozvole za gospodarenje otpadom nismo u mogućnosti vršiti uslugu zbrinjavanja tih vrsta otpada.

Za navedene usluge obratite se gospodarskim subjektima koji posjeduju pravovaljanu dozvolu za gospodarenje za određenu vrstu otpada.

Edukacija

Propisi, odluke ..

Obrasci, naputci...

Cjenik odvoza i odlaganja otpada

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradljivog komunalnog otpada od 30.3.2018. godine

 

Kontakt

Kontakt informacije

 

Komunalac d.o.o.

Jurdani 50/b

51213  JURDANI

 

OIB: 30295003016

 

info.otpad@komunalac-opatija.hr www.komunalac-opatija.hr

tel: +385 51 505 225

fax: +385 51 505  298

Submitting Form...

Poslužitelj je naišao na grešku!

Vaša poruka je poslana!