KONTAKT INFORMACIJE

Prikaz lokacije sjedišta tvrtke na karti:

Radno vrijeme:

Radnim danom od 7,00 do 15,00 sati

Dnevni odmor 10,00 -10,30 sati

 

 

 

 

 

Komunalac d.o.o.

Jurdani 50/b

51213 Jurdani

 

OIB: 30295003016

 

 

 

 

 

 

 

Centrala

tel: 051 / 505 - 201

fax: 051 / 505 - 298

 

R.J. Održavanje

tel: 051 / 505 - 280

 

R.J. Usluga

tel: 051 / 505 - 225

 

O.J. Pogrebne usluge - groblje Opatija

tel: 051 / 505 - 100

tel: 051 / 505 - 103

 

O.J. Tržnice - Tržnica Opatija

tel: 051 505 224

 

 

 

 

 

 

Direktor: Ervino Mrak (ervino.mrak@komunalac-opatija.hr)

 

R.J. Usluga: Duško Kulaš (dusko.kulas@komunalac-opatija.hr)

 

R.J. Održavanje: Oliver Kinkela (oliver.kinkela@komunalac-opatija.hr)

 

Službenik za informiranje - Maja Monar Žic (maja.monar@komunalac-opatija.hr) Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac za komunikaciju:

Submitting Form...

Poslužitelj je naišao na grešku!

Vaša poruka je poslana!