JAVNA SAVJETOVANJA U TIJEKU:

IZVJEŠĆA O PROVEDENIM JAVNIM SAVJETOVANJIMA:

OKONČANA JAVNA SAVJETOVANJA:

 JAVNO SAVJETOVANJE

Javno savjetovanje Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u gradu Opatiji

 

Savjetovanje traja do 20.02.2022. godine

 JAVNO SAVJETOVANJE

Javno savjetovanje Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja - Općina Matulji

 

Savjetovanje traja do 20.02.2022. godine

 JAVNO SAVJETOVANJE

Javno savjetovanje Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja - Općina Mošćenička Draga

 

Savjetovanje traja do 20.02.2022. godine

 JAVNO SAVJETOVANJE

Prethodno javno savjetovanje o prijedlogu cjenika Grada Opatije

 

Savjetovanje traja do 16.04.2022. godine

 JAVNO SAVJETOVANJE

Prethodno javno savjetovanje o prijedlogu cjenika Općina Matulji

 

Savjetovanje traja do 16.04.2022. godine

 JAVNO SAVJETOVANJE

Prethodno javno savjetovanje o prijedlogu cjenika Općina Lovran

 

Savjetovanje traja do 16.04.2022. godine

 JAVNO SAVJETOVANJE

Prethodno javno savjetovanje o prijedlogu cjenika Općina Mošć. Draga

Savjetovanje traja do 16.04.2022. godine

Kontakt

Kontakt informacije

 

Komunalac d.o.o.

Jurdani 50/b

51213 JURDANI

 

OIB: 30295003016

info@komunalac-opatija.hr

www.komunalac-opatija.hr

tel: +385 51 505 201

fax: +385 51 505 298

 

Submitting Form...

Poslužitelj je naišao na grešku!

Vaša poruka je poslana!